Kontakt

Dane Teleadresowe:

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
ul. Prof. St. Pigonia 1, bud. A0, pok. 48
tel. +48 17 851 85 35

Katedra Mechatroniki i Automatyki
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Prof. St. Pigonia 1, bud. A0, pok. 376
tel. +48 17 851 86 37
e-mail: KMIA@ur.edu.pl

Sekretariat Projektowy Kierunku Mechatronika
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c, bud A1, pok. 011
tel. +48 17 872 11 52
e-mail:
mechatronika@univ.rzeszow.pl