elearning

Rekrutacja

Pobierz informator kierunku mechatronika

Uwaga!  Letnia rekrutacja na studia

na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja obywa się drogą elektroniczną na stronie: http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/i-stopnia/irk

Zapraszamy kandydatów na studia pierwszego stopnia  na kierunek Mechatronika (stacjonarne i niestacjonarne).

Do wyboru studenci mają dwie specjalności:

  • projektowanie systemów mechatronicznych,
  • systemy wbudowane.

Rejestracja kandydatów  wraz z wnoszeniem opłat rekrutacyjnej na kierunek Mechatronika rozpoczyna się w dniu 18 maj i kończy 16 lipca 2015r.

Wyniki kwalifikacji będą widoczne w systemie IRK 20 lipca -24 lipca.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych odbywać się będzie w dniach 21,22,23  lipca oraz 27,28,29 lipca .

 

Kierunek

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK  oraz wnoszenia opłat rek.

Wyniki kwalifikacji –system rekrutacyjny

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

Mechatronika

18 maja

16 lipca

20 lipca

21,22,23 lipca

30 lipca

24 lipca

27,28,29 lipca

Wszystkie informacje związane z regulaminem rekrutacji oraz harmonogramem  dostępne są na stronie Internetowego systemie rekrutacji:

https://irk.ur.edu.pl/WR/Default.aspx

Informacje na temat zasad rekrutacji oraz sylwetki absolwenta zamieszczone są na stronie Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/dla-kandydata/studia-1-stopnia