Studia II stopnia magisterskie na kierunku mechatronika

 

Od 25 sierpnia do 16 września 2014 roku będzie trwała rekrutacja na kierunek Mechatronika II stopnia. 

Absolwenci kierunku zdobędą tytuł magistra mechatroniki. 

Kandydaci na studia mają do wyboru jedną z trzech oferowanych specjalności:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 

2. Systemy pomiarowe i sterujące

3. Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne