Rekrutacja na płatną 3-miesięczną praktykę dla studentów kierunku mechatronika II stopnia

Sekretariat kierunku mechatronika ogłasza rekrutację na 3-miesięczną płatną praktykę w której mogą uczestniczyć studenci I roku studiów II stopnia kierunku mechatronika. 

Praktyka realizowana będzie w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień w wymiarze 3/4 etatu.

Szczegółowe infromacje dotyczące zasad udziału w praktyce znajdują się w regulaminie 5/R/ZAD2/NIPR 2015 r.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie kierunku mechatronika (bud. A1, pok. 011a) do 12.05.2015 r.

 

 Informacje o praktykach udziela Opiekun studiów magisterskich kierunku mechatronika w Sekretariacie kierunku mechatronika.