Rekrutacja dla stud. II stopnia kierunku mechatronika na szkolenia z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO

Uwaga  studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku mechatronika

 

Od 01.10.2015 r. do 13.10.2015 r. prowadzona jest rekrutacja na szkolenie 
OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO  w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”

Tematyka szkoleń do wyboru:

Altium Designer

AutoCAD

Autodesk Inventor

LabView

Maple

Matlab

NX

Solid Edge

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • Materiały dydaktyczne
  •  Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia/CERTYFIKAT 
  •  Wpis do indeksu
  • Szkolenie prowadzone jest przez autoryzowaną firmę zewnętrzną 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu  realizowanym w ramach zadania 2 „Organizacja i realizacja kierunku mechatronika”, projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się w regulaminie nr 1/R/Zad2/NIPR/2015 z dnia 16.03.2015 r.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać w pokoju 011

(niski parter – Sekretariat kierunku mechatronika),

budynek A1, Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872  11 52

e-mail: mechatronika@ur.edu.pl