Rekrutacja na egzamin certyfikacyjny finansowany w ramach projektu NIPR

Rekrutacja na egzamin certyfikacyjny finansowany w ramach projektu UR-nowoczesność i przyszłość regionu.

 Sekretariat kierunku mechatronika ogłasza rekrutację dla studentów kierunku mechatronika I stopnia II i III roku na udział w egzaminie certyfikacyjnym wybranym przez studenta, który zostanie sfinansowany w ramach projektu UR-nowoczesność i przyszłość regionu.

 Rodzaje egzaminów zostały wskazane w formularzu rekrutacyjnym z możliwością sfinansowania innego egzaminu pod warunkiem, że student udowodni swoją wiedzę umożliwiającą pozytywne zdanie egzaminu.

Rekrutacja trwa do 15.05.2015 r.

 

Ilość miejsc ograniczona.