Rekrutacja dla studentów VII semestru kierunku mechatronika

Rekrutacja dla studentów VII semestru studiów kierunku mechatronika

 

Rekrutacja na udział w dwóch wybranych szkoleniach:

a) szkolenie specjalistyczne z obsługi oprogramowania inżynierskiego:

 

v   3Ds MAX

v   Altium Designer

v   ANSYS

v   AutoCAD

v   Automation Studio,

v   Cisco

v   CorelDRAW

v   Dreamweaver

v   Inventor

v   Java 

v   LabVIEW

v   Maple

v   Matlab

v   Multisim

v   NX

v   Photoshop

v   Programowanie CNC

v   TwinCAT

v   Wonderware


Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: październik, listopad, grudzień (maksymalnie do 10 grudnia 2015 r.)

Liczba miejsc: 10

 

b) szkolenie z kompetencji miękkich o wybranej przez studenta tematyce:

 

 

 • Tworzenie modeli biznesowych w oparciu o Business Model Canvas
 • Praca zespołowa
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem,
 • Działanie w warunkach zmian organizacyjnych,
 • Trening twórczego rozwiązywania problemów,

 

 

 • Adaptacja i odporność na stres,
 • Interakcje i prezentowanie informacji,
 • Kreatywność i innowacja,
 • Myślenie analityczne i syntetyczne,
 • Organizacja i realizacja zadań,
 • Przywództwo.
 • Przewodzenie zespołowi projektowemu,
 • Współpraca w zespole projektowym,
 • Kreowanie marki i budowanie wizerunku firmy

Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki z tematyki szkolenia!

 

Ponieważ otrzymaliśmy zgodę na zorganizowanie szkolenia specjalistycznego dla studentów ostatniego semestru, warunkiem jego realizacji jest udział w dwóch szkoleniach. Szczegółowe kryterium rekrutacji znajduje się w regulaminie 3/R/Zad2/NIPR/2015 z dnia 23.03.2015 r.

 

Rekrutacja trwa do dnia: 6.10.2015 r.

Formularze należy składać osobiście w Sekretariacie kierunku mechatronika (pok. 011a, bud. A1)

 

Warunek uczestnictwa:

1. student nie uczestniczył w więcej niż jednym szkoleniu specjalistycznym (30 godz.) finansowanym w ramach projektu oraz jest studentem ostatniego semestru mechatroniki,

2. Udział w dwóch szkoleniach jest warunkiem koniecznym