Rekrutacja na szkolenie z kompetencji miękkich

Rekrutacja dla studentów kierunku mechatronika

 

Rekrutacja dotyczy udziału w wybranym szkoleniu z kompetencji miękkich:

·        Współpraca w zespole projektowym

·     Przewodzenie zespołowi projektowemu,

 

 

Wymiar czasowy: 15 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymują podręczniki z tematyki szkolenia, a także zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia

Termin realizacji: do 15.12.2015 r.

 

Rekrutacja trwa do dnia: 23.10.2015 r. do godz. 11:00

Formularze należy składać osobiście w Sekretariacie kierunku mechatronika (pok. 011a, bud. A1)

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie mechatronika.ur.edu.pl.