Rekrutacja na egzamin certyfikacyjny dla studentów kierunku mechatronika I stopnia

 Rekrutacja na udział w egzaminie certyfikacyjnym finansowanym w ramach projektu
 „UR-nowoczesność i przyszłość regionu”

 

Sekretariat kierunku mechatronika ogłasza rekrutację na udział
w egzaminie certyfikacyjnym finansowanym w ramach projektu
UR-nowoczesność i przyszłość regionu.

 

Każdy student kierunku mechatronika I stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który nie korzystał z egzaminów certyfikacyjnych finansowanych w ramach projektu NIPR, może wybrać jeden dowolny egzamin. Warunkiem jest wykazanie w formularzu zgłoszeniowym szans na pozytywne zdanie egzaminu, np.: kilkuletnia nauka języka angielskiego w przypadku wybrania egzaminu BULATS, który zawsze kończy się wydaniem certyfikatu lub przedstawienie innych argumentów świadczących o posiadanej wiedzy, którą można udokumentować zdobytym certyfikatem np. Certyfikatem SEP-E

 

Rekrutacja trwa do 6.11.2015 r.

 

Egzaminy zostaną przeprowadzone w grudniu 2015 r.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie kierunku mechatronika.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Szczegóły i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie mechatroniki.