Czym jest mechatronika?

Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin, jak: mechanika, elektronika, informatyka i automatyka.

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie poruszający się w obszarze nowo-czesnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnym przemyśle, potrafi twórczo stosować te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które są najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności koordynacji i zarządzania zespołami projektowymi.

Pliki do pobrania: