Harmonogram Zajeć

Harmonogramy zajęć:

Semestr zimowy 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Stacjonarne

I Stopnia

Rozkład

Opiekun rokuPlany
studiów

1 Mechatronika inż.

mgr inż. Dominik Mazan1 inż.
2 Mechatronika inż.dr inż. Tomasz Żarsk2 inż.
3 Mechatronika inż.dr inż. Wojciech Żyłka3 inż.
4 Mechatronika inż.mgr inż. Marcin Grochowina4 inż.
II Stopnia1 Mechatronika mgrmgr inż. Mariusz Sierżęga1 mgr
2 Mechatronika mgr 2 mgr
Niestacjonarne

I Stopnia 

1 Mechatronika inż.mgr inż. Mariusz Sierżęga1 inż.
2 Mechatronika inż.mgr inż. Mateusz Drabczyk2 inż.
3 Mechatronika inż.dr inż. Mateusz Lisowski3 inż.
4 Mechatronika inż.mgr inż. Wojciech Żeglicki4 inż.
II Stopnia1 Mechatronika mgrmgr inż. Bartosz Kruczek1 mgr
2 Mechatronika mgr 2mgr

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja: 06.11.2017

 

Podział na tygodnie