Altium Designer

Altium Designer – to zintegrowany system do projektowania elektroniki, następca znanego programu Protel. Dedykowany dla szerokiego grona projektantów-elektroników, którzy potrzebują nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wyczerpującego zarówno dzisiejsze, jak i przyszłe potrzeby w zakresie projektowania elektroniki. Altium Designer pozwala na realizację szerokiego zakresu zadań, zarówno w zakresie projektowania PCB jak i FPGA, obejmując cały proces od tworzenia schematów i/lub kodu w HDL, poprzez symulację i weryfikację, aż po implementację projektu na płycie drukowanej i/lub w układzie programowalnym. Program pozwala również na tworzenie i uruchamianie oprogramowania wbudowanego, zarówno na klasyczne, dyskretne procesory, jak i soft-procesory implementowane na platformie FPGA.

Altium Designer oferuje trójwymiarowy tryb pracy z PCB oraz zapewnia doskonałą integrację z mechanicznymi systemami CAD. Praca w 3D otwiera nowe możliwości przed konstruktorami i jest unikalną chechą, która wyróżnia Altium Designer na tle innych systemów EDA. Program pozwala również na integrację z zewnętrznymi bazami danych, umożliwia import projektów z innych systemów EDA/CAD oraz zapisuje pliki wyjściowe w wielu różnych formatach.

Altium Designer  posiada ponadto rozbudowane funkcje zarządzania dokumentacją projektową i komponentami, ułatwiające zarządzanie werjsmi i cyklem życia produktu, organizację pracy zespołu projektowego, nadzorowanie dostępności komponentów, wymianę dokumentacji z partnerami, wykonawcami itd.