Ansys

Ansys – to pakiet oprogramowania do symulacji inżynierskiej w oparciu o metodę MES, wykorzystywany przez szerokie spektrum inżynierów i projektantów z różnych dziedzin przemysłu. Producent skupił się na rozwoju otwartego i uniwersalnego oprogramowania pozwalającego użytkownikowi na szybką i wiarygodną analizę konstrukcji w warunkach wirtualnych, co pozwala na skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów projektu.

Oprogramowanie ANSYS zainstalowane jest na ponad 80 000 komercyjnych stanowiskach, ponad 8 000 przedsiębiorstw na świecie (wg magazynu Fortune). ANSYS wykorzystywany jest również w ponad 2 400 ośrodkach akademickich, posiadających ponad 87 000 licencji uniwersyteckich. Oprogramowanie firmy ANSYS będąc standardem w nauce i przemyśle ciągle wytycza nowe trendy.

Pakiet Ansys umożliwia modelowanie i symulację w zakresie mechaniki konstrukcji, płynów i pokrewnych. Umożliwia obliczenia liniowe i nieliniowe oraz optymalizację ANSYS wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES) do obliczeń w zakresie:

  • statyki
  • dynamiki
  • pól temperatur
  • mechaniki płynów
  • pól elektromagnetycznych
  • elektrostatyki
  • dyfuzji
  • piezoelektryczności