Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD - jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie narzędzi z zakresu komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Środowisko służy do tworzenia dokumentacji projektowej, modeli i schematów, posiada możliwość modelowania brył 3D, automatycznego tworzenia przekrojów itd. Wykorzystywane jest głównie w następujących branżach: architektura, budownictwo, transport, mechanika, inżynieria lądowa. Początkowo program ten był używany jedynie przez mechaników, lecz z czasem został on tak rozpowszechniony, że na dzień dzisiejszy używany jest przez wielu projektantów, w tym na przykład przez architektów. Stało się tak dlatego, że firma Autodesk rozwinęła pierwotne wersje programu AutoCAD o wiele specjalistycznych nakładek, które są świetnym narzędziem do specjalistycznego i kierunkowego projektowania.


 

Najpopularniejsze nakładki programu AutoCAD to między innymi AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Architectural Desktop, Mechanical Desktop i tym podobne, specjalistyczne nakładki. W takich przypadkach program AutoCAD posiada także dołączone specjalistyczne biblioteki z których korzystają poszczególne wersje i nakładki programu, a także i do każdej nakładki dostosowano jednocześnie funkcjonalność i interfejsy, które są najbardziej przydatne w konkretnej branży.

Także dzięki temu, że program AutoCAD posiada tak zwaną otwartą budowę, to wiele firm postanowiło zrobić własne nakładki na tenże właśnie program, dostosowując go do swoich potrzeb, a jako przykład takiego zastosowania można przedstawić program AutoPLANT stworzony przez firmę Rebis, który służy do projektowania instalacji rurowych. Dzięki temu, że AutoCAD posiada naprawdę wiele wersji językowych, w tym oczywiście także i wersję polskojęzyczną, to jest on doskonałymi do tego bardzo narzędziem używanym przez różnego rodzaju projektantów na całym świecie.

Aplikacje Autodesk, oparte na technologii CAD wykorzystują najbardziej rozpowszechniony w środowisku projektantów format DWG, gwarantując płynną wymianę informacji miedzy członkami zespołów projektowych.  Oprogramowanie pozwala na efektywne zarządzanie dokumentacją budowlaną, gdyż przekroje i rzuty są generowane automatycznie. Automatyzują także procesy tworzenia detali ponieważ są wyposażone w bogate biblioteki elementów i narzędzi opisowych. Rzeczywiste dwukierunkowe powiązanie danych między arkuszami Microsoft Excel a tabelami AutoCAD umożliwia pracę z uwzględnieniem harmonogramów, zestawień komponentów lub notatek w dowolnej aplikacji preferowanej przez użytkownika, dzięki czemu wprowadzane aktualizacje są odpowiednio odzwierciedlane.


Dzięki narzędziom do skalowania nie jest konieczne ponowne tworzenie tekstów, linii odniesienia, wymiarów, kreskowania czy bloków. Elementy te są wyświetlane i drukowane poprawnie na rzutniach w różnych skalach. Jednorazowe tworzenie oznacza ograniczenie ilości aktualizacji, pozwalając uniknąć błędów i zaoszczędzić czas.

Program szkolenia:

 1. Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora
 2. Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 3. Współrzędne bezwzględne i względne
 4. Biegunowy i kartezjański układ współrzędnych
 5. Obiekty OLE
 6. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów, y
 7. Tworzenie grup, grupowanie obiektów, zastosowanie.
 8. Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór, edycja za pomocą uchwytów
 9. Dodatkowe narzędzia AutoCAD (Design Center)
 10. Szybkie wymiarowanie, wymiarowanie szeregowe i od bazy
 11. Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
 12. Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych
 13. Tworzenie obszarów wypełnionych
 14. Definiowanie własnych wzorów kreskowania
 15. Bloki - tworzenie wstawianie i rozbijanie bloków
 16. Więzy geometryczne