MathWorks Matlab

Matlab - środowisko MATLAB stało się standardem we współczesnych obliczeniach naukowo-technicznych. Liczba jego użytkowników przekroczyła już 500 tysięcy na całym świecie. Głównym założeniem twórców MATLAB-a było przyspieszenie rozwiązywania różnorodnych problemów naukowo-technicznych poprzez ułatwienie dostępu do efektywnych metod komputerowych stosowanych do obliczeń i wizualizacji.

Zamierzony cel jest osiągany przede wszystkim przez automatyzację rutynowych czynności obejmującą wszystkie fazy rozwiązywania danego zadania: od zbierania danych, poprzez ich analizę do generacji i sprawdzania wyników. Dzięki konsekwentnej realizacji powyższych założeń MATLAB stał się podstawowym narzędziem naukowca (w zastosowaniach badawczych i dydaktycznych) i inżyniera (w projektowaniu i pracach rozwojowych), w najróżniejszych dziedzinach, od inżynierii finansowej do nauk biologicznych.

W wyniku rozwoju MATLAB-a i zdobycia przezeń dominującej pozycji na rynku oprogramowania naukowo-technicznego wiele firm podejmuje strategiczne decyzje o standaryzacji swoich narzędzi komputerowego wspomagania projektowania wokół środowiska MATLAB-a. Uczyniły tak ostatnio np. Toyota Motor Corporation, Ford Powertrain Group I koncern DaimlerChrysler.