Siemens NX 7.5 CAD

NX  jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE. Jest rozwijany nieprzerwanie od początku lat 60. ubiegłego stulecia (jako UNIAPT, a następnie Unigraphics) i łączy w sobie prawie 50 lat doświadczeń z branży lotniczej, motoryzacyjnej, elektromechanicznej itp. oraz doświadczenia blisko 7 milionów użytkowników oprogramowania Siemens na całym świecie.

System NX z unikatową technologią High Definition 3D oraz potężnym zestawem nowych narzędzi do modelowania dramatycznie zwiększa wydajność pracy konstrukcyjnej, przyspiesza proces projektowania, obniża koszt działań i ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących opracowywanych produktów. Zastosowanie technologii synchronicznej usprawnia tworzenie nowych i modyfikację istniejących projektów (w tym modeli powierzchniowych) oraz umożliwia swobodną edycję modeli pochodzących z innych systemów CAD.

System NX pozwala na pracę na dużych złożeniach (kilkaset tysięcy części), posiada, między innymi, moduły automatyzujące konstruowanie form wtryskowych, elementów rurowych i wiązek elektrycznych oraz, jako jedyny z obecnych na rynku systemów, posiada skuteczny moduł do projektowania tłoczników wielotaktowych.

Program szkolenia:

  1. Modelowanie bryłowe - prymitywy.
  2. Modelowanie bryłowe - operacje wyciągnięcia.
  3. Wprowadzenie do modułu tworzenia dokumentacji.
  4. Wprowadzenie do modułu tworzenia złożeń.
  5. Dokumentacja do złożeń.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.