Autodesk Inventor

Autodesk Inventor to program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk. Jest to typ modelera bryłowego służący do zamodelowania projektowanego urządzenia jako modelu 3D. Na podstawie tego modelu możliwe jest wykonanie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych i innych. Autodesk Inventor został zaprojektowany do pracy z zespołami, sięgającymi kilkunastu tysięcy elementów.

Autodesk Inventor powstał w 1999 roku jako konkurent dla takich programów CAD jak SolidWorks, Pro/ENGINEER, oraz Solid Edge. Modelowanie części w programie Inventor realizowane jest w oparciu o jądro ShapeManager, które pozwala na wykorzystywania hybrydowej techniki pracy, pozwalającej na łączenie brył i powierzchni w jednym modelu w celu uzyskania żądanych kształtów i uproszczenia edycji modelu.

 

Autodesk Inventor używa specyficznych formatów plików dla części (.IPT), złożeń (.IAM), oraz widoków (.IDW). Jeżeli jednak zachodzi potrzeba, program odczytuje i zapisuje pliki w formacie DWG,DWF, IGS i inne. Jest kompatybilny z programem AutoCAD,tzn. ma możliwość eksportowania widoków (.IDW) do Autocada. Nie zawsze wszystko idealnie uda się przenieść ale w większości przypadków po drobnych zmianach "kosmetycznych" plik jest gotowy do użytku. Od wersji 2008 zamiast plików IDW do generowania widoków można stosować pliki DWG. Pliki utworzone w ten sposób można bezproblemowo otwierać w AutoCAD. Zawierają one jedynie dwuwymiarową informację (brak modelu 3D). Całość informacji zawarta jest w tzw. Obszarze Papieru. Obszar Modelu jest pusty.

Podstawowe moduły programu to:

  1. Moduł do tworzenia części (.ipt)
  2. Moduł do tworzenia złożeń (.iam)
  3. Moduł do tworzenia dokumentacji (.idw)

Autodesk Inventor - zawiera zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, tworzenia rysunków CAD, prezentacji projektowych, symulacji produktów, projektowania systemów trasowanych, przebiegów kabli i wiązek oraz form wtryskowych. Program rozszerza możliwości projektowania 3D o cyfrowe prototypowanie oraz pozwala na integrację rysunków 2D AutoCAD oraz danych 3D w ramach pojedynczego modelu cyfrowego, umożliwiając tworzenie dokładnego modelu trójwymiarowego, stanowiącego wirtualną reprezentację finalnego produktu. Pozwala to weryfikować formę, użyteczność i funkcjonalność produktu, przed jego wykonaniem.

Tworząc projekt w Autodesk Inventor, konstruktor przede wszystkim koncentruje się na zbudowaniu kompletnego modelu 3D projektowanego urządzenia. Gdy model jest już gotowy i zatwierdzony to program Inventor pomaga w tworzeniu płaskiej dokumentacji rysunkowej projektu, wykonując w sposób zautomatyzowany rzuty rysunkowe, przekroje, tworząc listę części, numery pozycji, itp. Przy zastosowaniu programu Inventor większość czasu przeznaczonego na przygotowanie projektu jest wykorzystana na działania twórcze, koncepcyjne, sprawdzające, a nie na kreślenie rysunków. Jakiekolwiek zmiany wykonane w modelu 3D są automatycznie przenoszone na dokumentację płaską.

Autodesk Inventor to narzędzie, które pozwala na uniknięcie wielu błędów projektowych, sprawdzenie większej liczby koncepcji, a co za tym idzie zaprojektowanie lepszych produktów i skrócenie czasu wprowadzenia ich na rynek.
Wszystkie procesy związane z obsługa dużych projektów są odpowiednio zoptymalizowane. Praca z dużym zespołem przebiega według tych samych zasad co praca z małym zespołem. Program wykorzystuje specjalną segmentową bazę danych, która w optymalny sposób przeprowadza operacje wczytania i usuwania z pamięci danych projektowych.