Wyjazdy studentów

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z 30 uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.

Program ten umożliwia wymianę studentów i realizację części studiów za granicą. Całość kosztów pobytu pokrywana jest ze środków przeznaczonych na realizację programu. Wymiana pozwala rozwijać umiejętności zawodowe i językowe, a także poznać inne kraje.

Więcej informacji...