National Instruments

National Instruments Poland Sp. z o.o.


Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 328 9010
Fax: +48 22 331 9640
E-mail:
WWW:

Informacje o firmie

Od 30 lat firma National Instruments przyczynia się do rewolucyjnej zmiany poglądów inżynierów i naukowców na temat pomiarów i automatyzacji. Są to specjaliści zatrudnieni w przemyśle, instytucjach rządowych oraz naukowych. Opierając się na komputerach PC i technologiach komercyjnych, oprzyrządowanie wirtualne zwiększa wydajność oraz obniża koszty testów, kontroli oraz projektowania aplikacji. Jest to możliwe dzięki łatwemu do zintegrowania oprogramowaniu, takiemu jak NI LabVIEW, oraz modułowemu oprzyrządowaniu pomiarowemu i sterującemu stworzonych dla magistrali PXI, PCI i PCI Express, portów USB oraz sieci Ethernet.

Dzięki oprzyrządowaniu wirtualnemu inżynierowie mogą wykorzystywać programowanie graficzne, bardzo różne od zastrzeżonych, ustalonych funkcji tradycyjnego oprzyrządowania, ustalonych w celu tworzenia zdefiniowanych przez użytkowników rozwiązań, zaspokajających ich specyficzne potrzeby. Opcja wirtualnego sprzętu pozwala wykorzystać nieprzerwany wzrost wydajności komputerów osobistych. W dziedzinie testowania, pomiarów i sterowania inżynierowie wykorzystują oprzyrządowanie wirtualne do redukcji rozmiarów zautomatyzowanego oprzyrządowania testowego, przy równoczesnym, nawet dziesięciokrotnym, zwiększeniu wydajności. Co ważne, koszty tego przedsięwzięcia stanowią jedynie ułamkową cześć wydatków związanych z oprzyrządowaniem wykorzystującym tradycyjne rozwiązania.

Z przyjemnością informujemy, że mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju nowoczesnej techniki i procesu kształcenia wyspecjalizowanych kadr inżynierskich oraz przystosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy, nawiązana została współpraca z wiodącymi przedsiębiorstwami z branż związanych z mechatroniką.

National Instruments Academic

Szkolenia dla studentów i wykładowców

Bezpłatne szkolenie NI LabVIEW dla studentów i nauczycieli (w języku polskim), część 1: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2496;

Bezpłatne szkolenie NI LabVIEW dla studentów i nauczycieli (w języku polskim), część 2: http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2497

Nadchodzące bezpłatne seminaria i konferencje National Instruments